PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Heřmanův Městec

Heřmanův Městec se rozkládá na severním úpatí Železných hor ve výšce 275 metrů nad mořem cca 10 km západně od Chrudimě.
Kdy bylo město založeno není přesně zjištěno. První dochovaná zpráva je ze 7. října roku 1325. Městem procházela známá Trstenická stezka vedoucí z Moravy do Prahy, po níž procházely obchodní karavany, jež učinily z města obchodní centrum širokého okolí. Obchodnímu rozvoji města přispělo od 15. století i velké židovské osídlení rozkládající se v jeho severní části.
Mezi historické památky města patří: kostel svatého Bartoloměje, který je kulturní památkou přesahující rámec regionu, zámek a park v anglickém stylu, Husův sbor, gotická zvonice a kostel Panny Marie. Na okrajích města byly postaveny kaple sv. Jiří a sv. kříže, městu byly opatřeny sochy světců. Židovské památky: synagoga, škola, hřbitov. Střed města je od roku vyhlášen památkovou zónou.
V okolí Heřmanoměstecka je přibližně 55 km cyklotras. Cyklotrasy jsou vedeny tak, aby návštěvníci mikroregionu byli seznámeni se všemi podstatnými kulturními, historickými a přírodními památkami. Jsou vedeny většinou po komunikacích III. třídy a po místních a účelových komunikacích. Mají převážně zpevněný asfaltový povrch. Výjimku pouze tvoří trasy č. 4208 a č. 4182, které jsou vedeny z části po lesních cestách. Díky poloze mikroregionu jsou cyklotrasy určeny pro nenáročnou formu cykloturistiky, která je lehce zvládnutelná i pro rodiny s dětmi. Heřmanovměstecko nabízí i dvě naučné stezky – Naučná stezka raškovickými lomy a vlastivědná stezka Rybniční soustava Heřmanoměstecka. Přímo v městě můžete aktivně strávit čas v nové sportovní hale se špičkovým zázemím.
Město je situováno jako příhodné východisko výletů do celých Železných hor, na hrad Lichnice, Sečskou přehradu, zámek Žleby, zámek Kačinu, do Chrudimi, Čáslavi, Kutné Hory, obory Žehušice, skansenu lidových staveb Vysočina u Hlinska, hipologického muzea Slatiňany, gotického kostela v Kočí.
Texty a fotografie byly použity z www.hermanuv-mestec.cz.

Heřmanův Městec - oficiální stránky městaWeb: 

Turistické infocentrum Heřmanoměstecka - náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec tel.: (+420) 469 625 147, e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz

Zámek - budova čtyřkřídlá, jednopatrová se čtvercovým dvorem. Pozdně barokní stavba z r. 1784, přestavěná v roce 1876 a dostavěná v letech 1932 - 33. Věž šestihranná, neogotická z r. 1848 a upravená v roce 1860 dle anglického vzoru. Celek je pozdně barokní sídlo v rozsáhlém, velmi hodnotném anglickém parku. Od roku 1952 je v zámku umístěn domov důchodců hlavního města Prahy.

Dřevěná rozhledna Barborka - nově postavena v Horních Raškovicích. Vyhlídková plošina je ve výšce 10 m a vede na ni 47 schodů. Nejzajímavější je pohled na Železné hory, za dobrého počasí spatříte také vrcholky Krkonoš. Přístup je celoroční.

Zámek Heřmanův MěstecZámek Heřmanův Městec
Zámek
Kostel na náměstí v Heřmanově MěstciKostel na náměstí v Heřmanově Městci
Kostel na náměstí
Průčelí kostela v Heřmanově MěstciPrůčelí kostela v Heřmanově Městci
Průčelí kostela